De duinen tussen Boulevard Zeezijde 29 en het Duna-atelier, Katwijk, het plaatsen van een aantal objecten t.b.v. de Atlantikwall

Datum: 12-05-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.