Definitieve bestuursdwang

Datum: 10-02-2021
Categorie(ën): Eigenaar gezocht

Op woensdag 20 januari 2012 hebben wij bekend gemaakt dat de volgende voertuigen/vaartuigen in de openbare ruimte zijn aangetroffen:

•    Twee aanhangwagens op de Blekerstraat te Katwijk
•    Drie boten aan de Katwijkerweg te Rijnsburg

Op grond van artikel 5:24, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) hebben wij via een zogenaamd voornemen bestuursdwang verzocht deze voertuigen voor woensdag 3 februari 2021 te verwijderen. De voertuigen waren echter nog steeds in de openbare ruimte aanwezig. Daarom hebben wij op woensdag 17 februari 2020 een definitief bestuursdwang besluit genomen als bedoeld in artikel 5:25 Awb en de voertuigen en vaartuigen van de openbare weg verwijderd.  De voertuigen worden voor 13 weken opgeslagen in het gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kunnen eigenaren de aanhangers en vaartuigen ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer eigenaren zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, zullen de betreffende voertuigen en vaartuigen worden verkocht of vernietigd.

Voornemen publiceren bestuursdwang

Het volgende voertuig is aangetroffen:

  • Een scooter in de onderdoor gang van de Willy Sluiterstraat naar de Schelpendam te Katwijk

Dit voertuig mag niet op deze locatie aanwezig zijn vanwege Artikel 5:5, Voertuig wrak
Indien de eigenaar van dit voertuig deze niet verwijderd van de openbare weg vóór 24 februari 2021, zal dit voertuig door de gemeente Katwijk verwijderd worden. Deze publicatie kan worden aangemerkt als een zogenaamd voornemen om bestuursdwang toe te passen als bedoeld in artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). Dit voornemen is op 10 februari 2021 tevens bekend gemaakt met een sticker op het betreffende voertuig. Hiermee is uitvoer gegeven aan artikel 5:24, derde lid Awb.

Als dit voertuig niet binnen de genoemde tijd van de openbare weg verwijderd wordt zullen wij een definitief bestuursdwang besluit nemen. Dit betekent dat het voertuig wordt verwijderd en 13 weken worden opgeslagen in het gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kan de eigenaar het voertuig ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich tijdens deze periode nog niet heeft gemeld, zal het de betreffende voertuig worden verkocht of vernietigd.