Dr. W. Dreesstraat 133, Katwijk, het bouwen van een bedrijfsgebouw en het maken een uitweg (G. Vletter bv)

Datum: 15-04-2019
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, geweigerd

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.