Duinstraat 63, Katwijk, het realiseren van een dakopbouw

Datum: 13-04-2021
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.