Eigenaar gezocht van vaartuig

Datum: 04-02-2019
Categorie(ën): Eigenaar gezocht

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) van de gemeente Katwijk zijn op zoek naar de eigenaren van onderstaande vaartuigen. Regelmatig treffen de GOA’s vaartuigen aan die al langere tijd onder water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren. De eigenaren van de vaartuigen kunnen vaak niet achterhaald worden. De vaartuigen worden in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente verwijderd en geborgen omdat deze overlast en/of schade kunnen veroorzaken aan walkanten en (woon)boten. Dit vaartuig is aangetroffen in de Rijn aan de Overrijn te Katwijk.

Indien de eigenaar van dit object zich niet vóór 21 februari 2019 meld bij de GOA’s van de gemeente Katwijk (tel. 071-4065000), zal dit object door de gemeente Katwijk verwijderd worden. Deze bevoegdheid bestaat op grond van de Wrakkenwet, APV en Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Verwijderde objecten worden vervolgens conform de Awb gedurende 13 weken opgeslagen. Gedurende deze periode kunnen eigenaren de vaartuigen ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer eigenaren zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, zullen de betreffende objecten worden vernietigd.