Eigenaar gezocht

Datum: 26-11-2019
Categorie(ën): Eigenaar gezocht

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaren van onderstaande aanhangers, welke aangetroffen zijn achtereenvolgens in de Lupine, op Boterbloem en de Roysloot te Rijnsburg.

Indien de eigenaren van de aanhangers zich niet vóór 9 december 2019 melden bij de GOA’s van de gemeente Katwijk (tel. 071-4065000), zullen deze aanhangers door de gemeente Katwijk verwijderd worden. Deze bevoegdheid bestaat op grond van de APV en Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Verwijderde objecten worden vervolgens conform de Awb gedurende 13 weken opgeslagen in een gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kunnen eigenaren de aanhangers ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer eigenaren zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, zullen de betreffende objecten worden vernietigd.