Eigenaren gezocht van boten en aanhanger

Datum: 08-10-2020
Categorie(ën): Eigenaar gezocht

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaren van onderstaande boten en aanhanger. De boten zijn aangetroffen op het Roverbrugpad vlakbij de brug van de N206, de Overrijn, en twee boten in het Schulpeinde te Katwijk. De aanhanger is aangetroffen op de hoek Kuyperstraat/Groen van Prinstererweg te Katwijk.

Indien de eigenaar van de aanhanger en boten zich niet vóór 21 oktober 2020 meld bij de GOA’s van de gemeente Katwijk tel. (071) 406 5000, zullen deze aanhanger en boten door de gemeente Katwijk verwijderd worden. Deze bevoegdheid bestaat op grond van de APV en Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Verwijderde objecten worden vervolgens conform de Awb (Algemene wet bestuursrecht) gedurende 13 weken opgeslagen in een gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kunnen eigenaren de aanhanger/boot ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer eigenaren zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, zullen de betreffende objecten worden vernietigd.