Eigenaren gezocht van vaartuigen

Datum: 01-08-2019
Categorie(ën): Eigenaar gezocht

Toepassing Wrakkenwet en/of Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) van de gemeente Katwijk zijn op zoek naar de eigenaren van onderstaande vaartuigen. Regelmatig treffen de GOA’s vaartuigen aan die al langere tijd onder water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren. De eigenaren van de vaartuigen kunnen vaak niet achterhaald worden. De vaartuigen worden in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente verwijderd en geborgen omdat deze overlast en/of schade kunnen veroorzaken aan walkanten en (woon)boten. Volgens artikel 7.02. BPR (binnenvaart politiereglement), is het niet toegestaan om onder een brug een ligplaats in te nemen. De onderstaande vaartuigen zijn aangetroffen op de Meanderlaan en Voorschoterweg in Valkenburg.

Indien de eigenaren van deze vaartuigen zich niet vóór 15 augustus 2019 melden
bij de GOA’s van de gemeente Katwijk (tel. (071) 406 5000), zullen deze objecten
door de gemeente Katwijk verwijderd worden. Deze bevoegdheid bestaat op
grond van de Wrakkenwet, APV en Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Verwijderde objecten worden vervolgens conform de Awb gedurende 13 weken
opgeslagen. Gedurende deze periode kunnen eigenaren de vaartuigen ophalen
tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer eigenaren zich tijdens
deze periode nog niet hebben gemeld, zullen de betreffende objecten worden
overgedragen.