Eigenaren vaartuigen gezocht

Datum: 05-09-2019
Categorie(ën): Eigenaar gezocht

Toepassing Wrakkenwet en/of Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) van de gemeente Katwijk zijn op zoek naar de eigenaren van onderstaande vaartuigen. Regelmatig treffen de GOA’s vaartuigen aan die al langere tijd onder water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren. De eigenaren van de vaartuigen kunnen vaak niet achterhaald worden. De vaartuigen worden in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente verwijderd en geborgen omdat deze overlast en/of schade kunnen veroorzaken aan walkanten en (woon)boten. Volgens artikel 7.02. BPR (binnenvaart politiereglement), is het niet toegestaan om onder een brug een ligplaats in te nemen. De onderstaande vaartuigen zijn aangetroffen aan de Prins Hendrikkade te Katwijk aan den Rijn.

Indien de eigenaren van deze vaartuigen zich niet vóór donderdag 19 september melden bij de GOA’s van de gemeente Katwijk (tel. 071-4065000), zullen deze objecten door de gemeente Katwijk verwijderd worden. Deze bevoegdheid bestaat op grond van de Wrakkenwet, APV en Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Verwijderde objecten worden vervolgens conform de Awb gedurende 13 weken opgeslagen. Gedurende deze periode kunnen eigenaren de vaartuigen ophalen tegen betaling van de berging- en stallingkosten. Wanneer eigenaren zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, zullen de betreffende objecten worden overgedragen.