F.A. Sesselersingel 2, Valkenburg, het wijzigen van de reeds verleende omgevingsvergunning met zaaknummer 1239303 waarbij de kelder komt te vervallen en de indeling van de 2e verdieping wordt gewijzigd

Datum: 07-05-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.