Gebied Kloosterschuurlaan, Rijnbsurg, Het organiseren van Kom in de Kas op 6 april 2019

Datum: 12-03-2019
Categorie(ën): Evenementen, vergunning verleend

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.