Gebiedsvisie Mient Kooltuin ter inzage

Datum: 08-10-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

De gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin in Katwijk is klaar. Deze visie bepaalt de richting voor de verbetering van de Mient Kooltuin in de komende decennia. De Mient Kooltuin zal een veelzijdig en multifunctioneel gebied worden met plaats voor onder meer recreatie en natuurontwikkeling. Deze gebiedsvisie is te bekijken op de website van de gemeente via www.katwijk.nl/mientkooltuin. Hier vindt u ook een verslag van de participatie over de gebiedsvisie die voor de zomer plaatsvond. U kunt eventueel een reactie (zienswijze) indienen op de gebiedsvisie. 

Het college van B&W legt de gebiedsvisie volgens haar burgerparticipatieverordening en afdeling 3.4. van de Awb formeel ter inzage van vrijdag 2 oktober t/m donderdag 12 november 2020. Daarna zal de gebiedsvisie - inclusief een reactie van het college op de ingediende zienswijzen - voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De volgende stap is het opstellen van een bestemmingsplan voor de Mient Kooltuin.

Uw zienswijze kunt u t/m 12 november mailen aan locatievalkenburg@katwijk.nl of telefonisch doorgeven aan de projectleider via tel. 06-36073154. Een brief sturen kan ook. Deze stuurt u aan: Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Wilt u de gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin inzien op het gemeentehuis? Dat kan. Maakt u dan een afspraak via het centrale nummer (071) 406 5000.