Groen van Prinstererweg, Katwijk, Intrekken van een artsparkeerplaats en intrekken en instellen van gehandicaptenparkeerplaatsen

Datum: 07-03-2019
Categorie(ën): Verkeersbesluiten

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.