Haringkade 6, Katwijk, Er is een commerciële Drank – en Horecawetvergunning verleend voor de inrichting De Zuid-Wester

Datum: 15-03-2021
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.