Haringkade 6, Katwijk, Er is een Drank- en Horecawetvergunning verleend op grond van de Drank- en Horecawet voor het commerciële horecabedrijf Jachthavenpaviljoen Het Roer Om

Datum: 18-03-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.