Hoek Princestraat / Voorstraat, Katwijk, Verkoop van kruidnoten op 23 november 2019

Datum: 02-10-2019
Categorie(ën): Standplaatsvergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.