Hoofdstraat 102, Valkenburg, Standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen op donderdag van 08.00 tot 19.00 uur

Datum: 03-03-2020
Categorie(ën): Standplaatsvergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.