Hoornesplein 45, Katwijk, Er is een Drank- en Horecawetvergunning verleend op grond van de Drank- en Horecawet voor het wijzigingen van de vergunning voor het commerciële horecabedrijf

Datum: 06-06-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.