Intrekken archiefverordening gemeente Katwijk 2014

Datum: 17-10-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

De raad van de gemeente Katwijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk, besluit in te trekken de volgende: Archiefverordening gemeente Katwijk 2014, vastgesteld in haar vergadering van 26 september 2019, met ingang van 1 januari 2019. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 2019.