J. Pellenbargweg 2, Valkenburg, Er is een gewijzigde commerciële Drank- en Horecawetvergunning verleend aan Brasserie Buitenhuis B.V.

Datum: 07-12-2020
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.