J. Pellenbargweg 2, Valkenburg, Het organiseren van Kinderdagen Brasserie Buitenhuis van 26-28 augustus 2020

Datum: 07-04-2020
Categorie(ën): Evenementen, vergunning verleend

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.