J. Pellenbargweg 2, Valkenburg, Het organiseren van Spring de zomervakantie uit van 28 augustus tot en met 30 augustus 2019

Datum: 12-07-2019
Categorie(ën): Evenementen, vergunning verleend

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.