J. Pellenbargweg 2, Valkenburg, het uitbreiden van het restaurant met een extra kas en extra opslagruimte (Buitenhuis)

Datum: 27-11-2020
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, verleend

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.