Jaap Bergmanstraat, Katwijk, Het innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van noten en zuidvruchten op 24 december 2020

Datum: 17-12-2020
Categorie(ën): Standplaatsvergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.