Jacob Catsstraat 25, Katwijk, het vestigen van een buitenschoolse opvang in een gedeelte van het pand (Wonderland 2 B.V.)

Datum: 08-12-2020
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, verleend

De bijbehorende bestanden kunt u hier inzien:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.