Kamille 9 te Rijnsburg - het kappen van een boom (herplantplicht)

Datum: 17-08-2020
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, verleend

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.