Kerkstraat 4, Katwijk, het uitbreiden van de woning

Datum: 26-10-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.