Kon. Julianalaan 3, Katwijk, Een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 6 januari 2020

Datum: 09-12-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.