Kon. Julianalaan 3, Katwijk, Een tijdelijke ontheffing art. 35 Drank en Horecawet voor 26 april 2019

Datum: 20-02-2019
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.