Kon. Wilhelminastraat 14, Katwijk, Er is een commerciële Drank- en Horecawetvergunning verleend aan Grand Café de Koningin

Datum: 06-10-2020
Categorie(ën): Drank- en horecavergunningen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.