Kon. Wilhelminastraat 9A, Katwijk, het maken van een dakopbouw

Datum: 28-01-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.