Kruispunt Torenvlietslaan, Voorschoterweg en Duyfraklaan, Valkenburg, het wijzigen van de bestemming "groen" naar "verkeer" t.b.v. de aanleg van de rotonde

Datum: 23-04-2019
Categorie(ën): Omgevingsvergunningen, ingekomen

Met de ingekomen aanvragen informeert de gemeente u dat er een aanvraag is binnengekomen. U kunt contact opnemen met medewerkers van team vergunningen (afdeling Ruimte en Veiligheid):

De gemeente plaatst ook het besluit op de aanvraag. Bij dit besluit staat waar u de stukken kunt inzien en hoe u kunt reageren.