Laan van Verhof 77, Rijnsburg, het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met kantoorruimte Dingeman Hoek B.V.

Datum: 09-11-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.