Laan van verhof, Rijnbsurg, Het organiseren van de Kerstnachtdienst op 24 december 2019

Datum: 24-09-2019
Categorie(ën): Evenementen, vergunning verleend

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.