Lageweg 15, Katwijk, het boren van een mantelbuis onder het wegdek

Datum: 18-03-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.