Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

Datum: 05-03-2020
Categorie(ën): Beleid

Burgemeester en wethouders van Katwijk hebben op 28 februari 2020 de Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid vastgesteld als lokaal beleid. Dit beleid treedt op 6 maart 2020 in werking.

Voor het realiseren van een bouw- of sloopproject is regelmatig een bouw- of sloopveiligheidsplan nodig. Het onderhavige beleid ziet op het beoordelen in welke gevallen er in het kader van de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden aanleiding is om te vragen om een bouw- of sloopveiligheidsplan en ook om hoe een dergelijk plan vervolgens moet worden beoordeeld.Door samen met vele andere gemeenten dit beleid vast te stellen, creëren we een landelijk eenduidig beoordelingskader voor de gehele markt en dragen we gezamenlijk bij aan het versterken van het veiligheidsbewustzijn in Nederland.