Langs Willem de Zwijgerlaan 3 t/m 55A en naast Sparrenlaan 1, Katwijk

Datum: 22-01-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

het herinrichten van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.