Louwestraat 5, Katwijk, het splitsen van de woning in drie appartementen voor permanente of tijdelijke verhuur

Datum: 20-04-2020
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.