Mandaatbesluit

Datum: 26-11-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

College van burgemeester en wethouders van Katwijk maakt bekend dat mandaat is verleend aan Omgevingsdienst West-Holland voor het uitvoeren van de asbesttaak. Deze taak omvat het beoordelen van asbestinventarisatierapporten en toezicht houden bij asbestsaneringen. Het besluit treedt op 8 oktober 2019 in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2019. U kunt het besluit van 29 november 2019 t/m 10 januari 2020 inzien op het gemeentehuis.