Mandaatbesluit

Datum: 09-01-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

De heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar maken bekend dat mandaat is verleend aan de clustermanagers van de gemeente Katwijk en ondermandaat aan alle medewerkers van de gemeente Katwijk die belast zijn met werkzaamheden waarvoor leges, rechten en belastingen worden geheven, voor het vaststellen en toezenden van de besluiten inzake leges, belastingen en rechten. De besluiten treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020. U kunt het besluit van 10 januari 2020 t/m 20 februari 2020 inzien op het gemeentehuis.