Mandaatbesluit

Datum: 22-04-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

Het college en de burgemeester maken bekend dat zij op 14 april 2020, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, de aanpassing van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Katwijk hebben vastgesteld. U kunt dit (aangepaste) mandaatbesluit vanaf 24 april 2020 tot en met 4 juni 2020 inzien op het gemeentehuis en het is digitaal te raadplegen via www.overheid.nl.