Mandaatbesluit

Datum: 22-04-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

Door de gemeentesecretaris van de gemeente Katwijk is, conform artikel 6, lid 4 en 5 van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Katwijk, ondermandaat verleend aan de projectdirecteur PLV van de gemeente Katwijk. Met dit ondermandaat heeft deze projectdirecteur PLV dezelfde bevoegdheden als de clustermanager en artikel 7 en bijlage 3 van het Algemeen mandaatbesluit zijn van overeenkomstige toepassing. Het ondermandaat treedt met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in werking.