Mandaatbesluit en Interne instructie

Datum: 09-01-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

Het college en de burgemeester maken bekend dat zij op 17 december 2019, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, het ‘Algemeen mandaatbesluit gemeente Katwijk’ en de ‘Interne instructie voor het ambtelijk gebruik van mandaatbevoegdheden Katwijk’ hebben vastgesteld. U kunt dit mandaatbesluit en deze instructie vanaf 10 januari 2020 tot en met 20 februari 2020 inzien op het gemeentehuis.