Marktreglement gemeente Katwijk 2012

Datum: 09-07-2020
Categorie(ën): Overige besluiten

Het college maakt bekend dat zij op 30 juni 2020 een wijziging heeft vastgesteld van het Marktreglement gemeente Katwijk 2012. Artikelen 2 en 4 van het Marktreglement gemeente Katwijk 2012 zijn gewijzigd. Hierdoor wordt het mogelijk om (als pilot) een weekmarkt te organiseren op donderdag tot en met december 2020 in het centrum van Katwijk aan Zee. Deze wijziging treedt na bekendmaking op www.overheid.nl in werking. Naar verwachting zal dit zijn op 10 juli 2020. Tevens is een nieuwe bijlage, Kaart E, behorende bij het Marktreglement vastgesteld. De volledige tekst van dit Marktreglement, inclusief wijziging, kunt u raadplegen op www.overheid.nl. Daarnaast kunt u de wijzigingen van het Marktreglement inzien in het gemeentehuis van 9 juli 2020 t/m 20 augustus 2020.