Marktreglement gemeente Katwijk 2012

Datum: 20-05-2019
Categorie(ën): Overige besluiten

Het college maakt bekend het op 16 april 2019 een wijziging heeft vastgesteld van het Marktreglement gemeente Katwijk 2012. Artikel 8 van het Marktreglement gemeente Katwijk 2012 met betrekking tot de marktvergunning is gewijzigd. Deze wijziging is na bekendmaking op www.overheid.nl in werking getreden op 14 mei 2019. Tevens is de Branchelijst, behorend bij het Marktreglement gemeente Katwijk 2012, bij de productgroepen ‘Bloemen en planten’ en ‘Textiel’ gewijzigd. De volledige tekst van dit Marktreglement, inclusief wijziging, kunt u raadplegen op www.overheid.nl. Daarnaast kunt u de wijzigingen van het Marktreglement inzien in het gemeentehuis van 24-5-2019 t/m 5-7-2019.