Meedenken over een toekomstbestendige gemeente

Datum: 19-11-2020
Categorie(ën): Kennisgeving

De gemeente Katwijk maakt zich klaar voor een duurzame toekomst, waarin iedereen fijn kan blijven wonen, werken en recreëren. Hiervoor moeten we op een andere manier omgaan met energie om verdere verandering van het klimaat tegen te gaan. Bijvoorbeeld door steeds meer energie te besparen en door over te gaan op duurzame energiebronnen die stroom en warmte aan onze huizen leveren. Ook bereiden we ons voor op de gevolgen van klimaatverandering door onze omgeving hier zo goed mogelijk op aan te passen. Bijvoorbeeld door meer groen in de omgeving te planten om wateroverlast of hittestress tegen te gaan.

Wat vindt u belangrijk? En wat vindt u dat moet gebeuren om onze gemeente op een duurzame toekomst voor te bereiden? Laat het ons weten en vul de vragenlijsten over de energietransitie en een klimaatbestendig Katwijk in via www.katwijk.nl/vragenduurzaamheid.