Melding Besluit Uniforme Saneringen – Immobiel – Achterweg t.h.v. 29 te Valkenburg

Datum: 23-04-2020
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een melding ontvangen ingevolge artikel 39b (BUS melding) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Boskalis Nederland B.V. Het betreft een melding voor de locatie Achterweg t.h.v. 29 te Valkenburg, kadastraal bekend als Valkenburg (ZH), sectie A, nummer 5647 (ged.). De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA053702822.

Procedure
Deze kennisgeving staat los van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is dan ook niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum ontvangst melding, starten met de sanering.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met  J. Kromhout via (071) 4083 392 of j.kromhout@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-004426.