Middelmors, Rijnsburg, Een ontheffing van het verbod om buiten een kampeerterrein te kamperen voor de periode van 20 oktober 2019 tot 12 januari 2020

Datum: 20-02-2019
Categorie(ën): Kamperen buiten kampeerterrein

Wilt u dit besluit inzien? Neem dan contact op met afdeling Ruimte en Veiligheid, team vergunningen, cluster APV bijzondere wetten:

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.