Mobiele puinbreker ‐ Helmbergweg te Katwijk

Datum: 19-11-2019
Categorie(ën): Milieu

De Omgevingsdienst West‐ Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw‐  en sloopafval heeft Kok Lexmond B.V. te Lexmond zich gemeld.

De melding betreft de inzet van een mobiele breker voor de locatie Helmbergweg en omgeving te Katwijk ten behoeve van breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen bij de sloop.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode tussen 19 november 2019 tot en met 18 februari 2020 gedurende 7 werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De melding is op 7 november 2019 geaccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt.

Er zijn geen bezwaar‐  en of beroepmogelijkheden op deze melding.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West‐ Holland via 071‐ 4083100 of info@odwh.nl.