Mr. D. Donker Curtiusstraat 2, Katwijk, het realiseren van een uitbreiding op de eerste etage in het achtererfgebied

Datum: 01-04-2019
Categorie(ën): Kennisgeving verlenging beslistermijn

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.